Home

Onze visie

Joden, christenen en moslims worstelen vaak met dezelfde vragen: het vraagstuk van armoede, van recht en gerechtigheid en van ongelijkwaardigheid. En met vragen die direct met geloven te maken hebben: wie ben ik als gelovige jood, christen of moslim? Hebben we elkaar iets te zeggen? Zet geloven aan tot vrede? Zet geloven aan tot samenwerking?

De werkgroep Samen Leven Anders Geloven (SLAG) komt al ruim twintig jaar met mensen van verschillende (joodse, christelijke en islamitische) achtergronden in Zwolle bij elkaar om zich met dergelijke vragen bezig te houden om de dialoog in de samenleving te bevorderen.