Geschiedenis

In 1986 werd in Zwolle de cursus ‘de vreemdeling in onze samenleving’ gehouden en het was tijdens deze cursus dat het fundament voor SLAG werd gelegd. Een aantal van de cursisten ging het contact met elkaar aan en hieruit ontsproot de werkgroep ‘Kerk-Islam’. Deze werkgroep werd later omgedoopt tot de werkgroep ‘Ontmoeting moslims en christenen’ en na verloop van tijd is de werkgroep gaan functioneren onder de de paraplu van Podium van Kerken. De werkgroep zette allerlei activiteiten op binnen Zwolle, waarbinnen joden, moslims en christenen elkaar konden ontmoeten, het contact met elkaar konden aangaan en met elkaar konden spreken. Steeds meer mensen, en ook steeds meer mensen uit verschillende religieuze gemeenschappen en geloofsrichtingen, zijn zich hierbij betrokken gaan voelen. In 1992 is de werkgroep omgevormd tot wat nu de kerngroep SLAG is.