Visie, missie en doelstelling

Visie

SLAG verlangt er naar dat joden, christenen en moslims zich weer met elkaar verbonden voelen. Zij wil dat mensen elkaar als medemensen kennen. Zij wil dat mensen trouw blijven aan zichzelf en aan de bron waaruit zij leven, maar dat zij zich tegelijkertijd open kunnen stellen voor de ander.

Missie

Om deze visie tegemoet te komen, heeft SLAG zichzelf tot missie gesteld de interreligieuze dialoog in de samenleving te bevorderen. Zij richt zich hierbij op de drie abrahamitische geloven die in de kern al met elkaar verbonden zijn, namelijk door eenzelfde stamvader Abraham.

Doelstelling

En om deze missie vorm te geven, zet de kerngroep SLAG activiteiten op binnen Zwolle waarbinnen deze vorm van dialoog gestimuleerd wordt.